Xiamen Nuokang Biotechnology Co., Ltd.

Address: 13th Floor, Jiu Muwang International Business Center, No. 1, Yilan Road, Guanyin Mountain, Siming District, Xiamen, Fujian, China

TEL:  +86.5922081112

Email:  service@nkdbio.com

website:  www.nkdbio.com